یکشنبه, 29 بهمن 1396

با شروع تابستان کلاسهای تابستانی عترت آغاز شد ودانش آموزان با شرکت در این کلاسهای علمی و آموزشی علاوه بر آموزش اوقات فراغت پرباری را سپری کردند ودرآخرین روز پایگاه آزمون جهت ارزیابی گرفته شد

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم