جمعه, 28 دی 1397

به نام خداوند جان وخرد          کزین بر تر اندیشه بر نگذرد

  مدرسه آسمان آبی صفاست وکلاس درس  آینه روشن خورشید هدایت0

فرزندان ما دوستی ها را در کلاس ومدرسه با کتاب و نیمکت آغاز می کنند تا نشا ن نون و قلم را از آینه آسمان خدا بر گیرند وبر سینه خویش بنشانند و بر خود ببالند که خلیفه ی او بر روی زمین هستند 0تردیدی نیست که سخت کوشی امور فرزندان شما                       

عظمت فردای این مرزوبوم را رقم خواهد زد

امروزه مهمترین دغدغه نظام آموزشی و  پرورشی یک کشور ایجاد بستری مناسب جهت رشد وتعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی ودانایی محور میباشد0برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثردر چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند 0باید یادگیری  پیوسته ،خلاقیت ،نوآوری ونیز مشارکت فعال وسا زنده را بیاموزند0

تحقق این امر مستلزم تعریف مجددونوینی از نقش  وکارکرد مدرسه ها به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه می باشد0مدارس هوشمند رویکرد جدیدآموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات وبرنامه های درسی،تغییرات اساسی در فرایند یاددهی ویادگیری را به دنبال خواهد داشت0

در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما ونه انتقال دهنده دانش ،نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال ،خلاق،نقادومشارکت جو،به جای عضوی  منفعل ومصرف کننده دانش و  نظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور تغییر خواهد نمود0 

مدرسه نه  فقط برای دانش آموزان بلکه برای معلمان،مدیران وحتی اولیای دانش آموزان نیز محیط یادگیری است و سازمان  یادگیری مدارس هوشمند به نحوی است که در یک فرایند طبیعی از تعیین هدف ها محتوا ،ارزشیابی و نحوه ی نظارت بر خود وخلق سیستم پویا کلیه اعضاء مشارکت دارند0

خط مشی مدرسه

 • تلاش در جهت رضایت خداوند و حفظ اعتماد دانش آموزان ،اولیاء و همکاران.
 • فعالیت های آموزشی، پرورشی،علمی،پژوهشی و اجتماعی با آخرین دستاوردهای جهانی با به کار گیری الگوهای نوین آموزشی و دبیران کارآمد تحت نظارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی.
 • ارزیابی و نظارت مداوم در کیفیت ارائه آموزش و تطابق آن با روش های نوین.

 

اهداف پرورشی

 • رشد و شکوفایی حس فطری یکتا پرستی و پرورش باورهای مذهبی و هویت دینی.
 • تربیت نسل جوان در راستای حکومت عادله و صالحه،که در انتظار هستیم.
 • آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و ارزش نهادن به آن و خدمت داوطلبانه به میهن و مردم.
 • شرکت آگاهانه در فعالیت های اجتماعی و پایبند ی به رعایت حقوق دیگران.

 

اهداف آموزشی

 • ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و تعمیق آموزش دروس تخصصی .
 • ایجاد فضای مثبت و رقابت سالم برای دستیابی به موفقیت.
 • هدایت دانش آموزان به دوره های آموزشی عالی مطابق با استعداد و علاقه آن ها.
 • آشنایی با فن آوری و علوم نوین و ترغیب آنان به فعالیت های پژوهشی و کاربردی.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم